Dienstag, 26. April 2011

Glueck
 ғrüнer αlѕ ĸleιɴeѕ ĸιɴd, dα нαт мαɴ ѕιcн αвeɴdѕ ιɴѕ вeтт ɢeleɢт υɴd ιѕт eιɴ- ɢeѕcнlαғeɴ υɴd нαт voɴ мärcнeɴѕcнlöѕѕerɴ ɢeтräυмт, voɴ eιɴeм prιɴzeɴ derιrɢeɴdwαɴɴ ĸoммeɴ wιrd, dιcн αυѕ deм ѕcнlαғ ĸüѕѕeɴ wιrd υɴd ιнr eιɴe ɢlücĸ- lιcнe ғαмιlιe нαвeɴ werdeт. voɴ ғröѕcнeɴ, dιe, weɴɴ мαɴ ѕιe ĸüѕѕт, ѕιcн ιɴ eιɴeɴ prιɴzeɴ verwαɴdelɴ. мαɴ нαт αɴ dιe zαнɴғee ɢeɢlαυвт υɴd αɴ deɴ weιнɴαcнтѕмαɴɴ. wιeѕo, αυѕ welcнeм ɢrυɴd ѕollтe мαɴ dιeѕe тräυмe αυғɢeвeɴ, υɴd eιɴғαcн αlleѕ нιɴѕcнмeιѕeɴ?  мαcн wαѕ αυѕ deιɴeм leвeɴ.тräυмe ѕeтzeɴdeιɴe zιele ғür deιɴ leвeɴ. мιт dιeѕeɴ zιeleɴ ĸαɴɴ мαɴ ѕovιel ѕcнöɴeѕ erreιcнeɴ. ɢlαυв dαrαɴ! ιғ yoυ coυld opeɴ α door тo αɴywнere, wнere  woυld yoυ ɢo?wαѕ ιѕт eιɢeɴтlιcн ɢlücĸlιcн ѕeιɴ? ιѕт eѕ ɢeld wαѕ ɢlücĸlιcн мαcнт? ιcн deɴĸe ɴeιɴ, deɴɴ ɢeld ĸαɴɴ ĸeιɴe lιeвe erѕeтzeɴ. ѕιɴd eѕ dαɴɴ ɢeғüнle dιe ɢlücĸlιcн мαcнeɴ? ιcн deɴĸe ɴeιɴ, deɴɴ ɢeғüнle ĸöɴɴeɴ eιɴeɴ dυrcн ιнre reιɴe αɴweѕeɴ- нeιт zerѕтöreɴ. wαѕ ιѕт dαɴɴ „ɢlücĸlιcн“? ιѕт eѕ dαѕ ĸleιɴe wαѕ υɴѕ ɢlücĸlιcнмαcнт? dιe ĸleιɴeɴ ғreυdeɴ ιм leвeɴ? ĸleιɴe ɢeѕтeɴ oder eιɴ pααr ғreυɴdlιcнe υɴd αυғмυɴтerɴde worтe? вeѕoɴdere мoмeɴтe wιe ѕαɴғт ғαlleɴder ѕcнɴee eιɴ ѕcнöɴer ѕoɴɴeɴαυғɢαɴɢ, oder ɢeɢeɴ dιe ғeɴѕтerѕcнeιвeɴ тroм- мelɴder reɢeɴ? ѕollтe мαɴ deѕнαlв eιɴғαcн ιɴ deɴ тαɢ нιɴeιɴleвeɴ? ѕιcн eιɴғαcн ĸeιɴe ɢe- dαɴĸeɴ мαcнeɴ, тυɴ wαѕ мαɴ мöcнтe υɴd wαѕ eιɴeм ιɴ dιeѕeм мoмeɴт ɢlücĸlιcнмαcнт. leιcнт ɢeѕαɢт docн wer deɴĸт αɴ dιe ғolɢeɴ? jeder deғιɴιerт ɢlücĸ αɴderѕ, jeder ιѕт αɴderѕ „ɢlücĸlιcн“ υɴd jeder würde αυғ dιeѕe ғrαɢeɴ eтwαѕ αɴdereѕ αɴтworтeɴ deɴ er нαт ѕeιɴe eιɢeɴe deғιɴιтιoɴ voɴ ɢlücĸ.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen